Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

woensdag, 26 november 2014 00:00

Petitie overhandiging Greenpeace, milieudefensie en St. Natuur & Milieu

Beste bijen vrienden,
Aanstaande dinsdag 2 december wil Greenpeace samen met Milieudefensie en Natuur en Milieu een petitie overhandigen aan een aantal Kamerleden. Dit in verband met de bespreking in de Kamercommissie van Economische zaken op donderdag 4 december waar de gewasbeschermings middelen op de agenda staan.
Bijgevoegd vind je de concept petitie tekst. De organisaties die de petitie aanbieden zouden het erg fijn vinden wanneer er een aantal imkers aanwezig kunnen zijn.
Vandaar mijn oproep.
Wil je mee? Laat het mij dan donderdag 27 november uiterlijk weten. Dan wordt je naam doorgegeven aan de beveiliging. Zodat je mee naar binnen kunt.
De petitie wordt binnen overhandigd. Dit betekent dat we geen imker pak aan mogen hebben.
Dit bericht graag doorsturen aan andere bijen vrienden.

Met hartelijke groet,
Jos Willemse

Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Hieronder de officiele aankondiging:

Op 4 december a.s. zal een belangrijk Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaatsvinden waarbij gesproken zal worden over bestrijdingsmiddelen en gevolgen voor biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Eén van de aanleidingen daarvoor is de studie waarbij onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) en SOVON Vogelonderzoek Nederland een correlatie aantoonden tussen de teruggang van verschillende Nederlandse vogelsoorten en de mate van vervuiling van het milieu met het neonicotinoide imidacloprid.

Het in Nature gepubliceerde onderzoek van de RUN legt een verband tussen gemeten gehaltes imidacloprid in het oppervlaktewater en teruggang van vogelsoorten zoals de spreeuw, zwaluw en veldleeuwerik. Dit zijn insectenetende vogels die vrij algemeen zijn in het Nederlandse landschap, maar hebben te kampen met teruggang van populatieomvang.

Staatssecretaris Dijksma maakt zich zorgen, maar gaat niet over tot actie en negeert daarmee verschillende oproepen en moties van de Tweede Kamer die vragen om het instellen van een moratorium op de neonicotinoiden en fipronil.

Dodelijk voor bijen, hommels, vogels, vlinders: neonicotioïden horen niet in het milieu
De studie van de Radboud Universiteit stelt dat het waarschijnlijk is dat de teruggang van vogels niet een direct gevolg is van vergiftiging van vogels door imidacloprid, maar dat het een indirect gevolg is van teruggang van het voedsel van vogels; insecten. Deze insecten leven vaak in het water en hun populaties worden aangetast door de pesticiden in het oppervlaktewater.

De IUCN Taskforce on Systemic Pesticides bestudeerde 800 studies over ecologische impact van neonicotinoiden en fipronil en publiceerde haar eindresultaten afgelopen zomer. Deze studie brengt de gevaren van deze bestrijdingsmiddelen voor bestuivende insecten in kaart, en keek ook naar de gevolgen voor andere diersoorten. De Taskforce concludeert dat deze middelen gevaarlijk zijn voor een reeks van (nuttige) organismen zoals verschillende insecten als bijen en vlinders, aardwormen en verschillende aquatische organismen, zoals waterslakken en watervlooien. Ook concludeerde de Taskforce dat niet alleen vogels, maar ook reptielen teruggaan in aantallen en populatieomvang doordat hun voedselbron – insecten – wordt aangetast. De auteurs bevelen overheden aan om het voorzorgsprincipe te hanteren en nu te beginnen aan het uitfaseren van deze gevaarlijke middelen.

Totaalverbod op systemische middelen gewenst
Het probleem dat wordt veroorzaakt door systemische insecticiden zoals de beruchte neonicotinoiden moet veel grondiger worden aangepakt dan door inperkingen in specifieke gewassen. Dit wordt duidelijk door de beperkte stappen die in de EU worden gezet. De alarmerende sterfte onder honingbijen was aanleiding voor deze eerste stappen, maar hommels, vlinders, vogels en vele andere organismen blijven onbeschermd. Dat komt (o.a.) door de systemische aard van deze middelen. Aanscherping van de toelating is onvoldoende, een volledig verbod op deze middelen is de oplossing.

De European Environmental Agency publiceerde het rapport 'Late lessons from early warnings' en stelde daarin dat het Europese moratorium te beperkt is. Ook de EEA pleit voor het volledig
uitbannen van imidacloprid.

Daarom vragen Greenpeace, stg Natuur en Milieu, Milieudefensie, en xx u er tijdens het algemeen overleg a.s. 4 december bij Staatssecretaris Dijksma op aan te dringen:
Per direct een verbod in te stellen op het gebruik en de verkoop van systemische insecticiden zoals neonicotinoïden en fipronil. De staatssecretaris zou uitvoering moeten geven aan de door de Kamer aangenomen moties die vragen om een verbod op deze middelen. Steeds meer signalen wijzen op de grote gevolgen die deze middelen voor het ecosysteem hebben;
Aan te dringen op complete herziening van de Europese én nationale risicobeoordeling van systemische insecticiden.
Consolidatie en uitbreiding van monitoringsprogramma's, waarbij verder onderzoek naar de (lange termijn) effecten van systemische pesticiden op het ecosysteem essentieel is.

Verwijzingen en meer informatie
Onderzoek RUN: http://www.ru.nl/science/@944790/pagina/
EEA: Late lessons from early warnings: http://www.eea.europa.eu/highlights/neonicotinoid-pesticides-are-a-huge
IUCN taskforce on systemic pesticides: J. P. van der Sluijs et al (2014). Conclusions of the Worldwide Integrated Assessment on the risks of neonicotinoids and fipronil to biodiversity and ecosystem functioning. Environ Sci Pollut Res DOI 10.1007/s11356-014-3229-5 http://www.tfsp.info/wp-content/uploads/2014/06/8_ESPR_11356_2014_3229_OnlinePDF.pdf

Lees 2543 keer

Mini Agenda

loader