Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

Partners

logo-jaarIn het jaar 2012 was er extra aandacht voor de bijen en daar zijn goede redenen voor:
Onze voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid van bijen.
In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland.
Omdat het Nederlandse landschap qua aanbod van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar.
We hopen dat het Jaar van de Bij de broodnodige aandacht voor de honingbij én wilde bijen zal opleveren. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten en nodigen we u uit om uw bijdrage te leveren.


Waarom in 2012 een Jaar van de Bij?
Aanleiding voor het Jaar van de Bij was het feit dat bijen van cruciaal belang zijn voor de mens.
De landbouw is ook voor een belangrijk deel aangewezen op bestuivers. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Volgens een studie van Klein et al. (2007) is 35% van de wereldvoedselproductie afhankelijk van bestuivers. Een recente studie van Rabobank (2011) concludeerde dat 90 belangrijke landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuivende insecten. Voorbeelden zijn fruit, noten, koffie, chocola, sojabonen en zaden voor tal van groenten. Volgens Rabobank zijn deze 90 gewassen samen goed voor ongeveer een derde deel van de wereld voedselproductie.
De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekteverwekkers, achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de oorzaak van dat de vitaliteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Het gaat dan om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen als de honingbij en mogelijk ook hommelsoorten.
Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. Belangrijk is duidelijk te maken dat de huidige situatie het resultaat is van een samenhangend stelsel van bij-onvriendelijke werkwijzen. Het hele jaar is er op gericht de ernst van de situatie duidelijk te maken en daarbij aan te geven hoe men kan meehelpen het tij te keren.


Doelen van het Jaar van de Bij waren
1. De Nederlanders er van overtuigen dat een gezonde bijenfauna (wilde en honingbijen) noodzakelijk is voor alle planten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten, inclusief de agro-productie in ons land.
2. Overheden bewust maken van de factoren die aantoonbaar nadelig zijn voor bijensoorten
3. Meer aandacht vragen voor ecologie in particuliere tuinen en de landbouw
4. Langjarig aandacht vragen voor bijen om een goede bijenstand te krijgen

Het Bijenlint (een initiatief van de Bijenstichting) is een duurzaam vervolg op 2012 Jaar van de Bij.
Partners in het Jaar van de Bij 2012 waren KNNV, Bijenstichting, NBV, EIS Nederland en IVN. Klik op hun naam voor meer informatie.

Er is een netwerk van deskundigen om ons heen verzameld die vanuit allerlei invalshoeken en (wetenschappelijke) disciplines de Bijenstichting ondersteunt met hun kennis en zich inzet voor onze doelstellingen, naast alle andere vrijwilligers, want ook zij zetten zich op vrijwillige basis in.

Het netwerk bestaat uit:

Dr. Jeroen van der Sluijs: Universiteit - Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation - Division Science, Technology and Society (Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) en Invited Professor: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Frankrijk;

Jeroen is geen bijendeskundige, maar is gespecialiseerd in risicomanagement, beleidsbeïnvloeding, voorzorgsbeginsels en risicobeoordeling. Bij complexe onderwerpen als bijensterfte staan diverse belanghebbenden vaak lijnrecht tegen over elkaar. Dan is het goed om vooral naar wetenschappelijke feiten en processen te kijken. Jeroen van der Sluijs kan daar een bijdrage aan leveren.

Dr. Henk Tennekes: Toxicoloog, directeur van Experimental Toxicology  Services Nederland (ETS) (Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) . Henk heeft zeer veel kennis over de toxicologische gevolgen van o.a. het gebruik van bestrijdingsmiddelen, hun invloed op verschillende organismen en hun verspreiding in het milieu (o.a. via oppervlaktewater).

Dr.  Arie Koster: Bijenhelpdesk: Arie heeft vele jaren onderzoek verricht m.b.t. wilde- en honingbijen. Hij heeft een boek geschreven en een cd-rom gemaakt over ecologisch groenbeheer dat gunstig is voor bijen. Zijn conclusie is o.a. dat naast het voldoende aanwezig zijn van drachtplanten, een juist groenbeheer belangrijk is. Daarnaast benadrukt hij het belang van nestelgelegenheid voor wilde bijen.

Dr. Klaas van der Poel: Klaas is als consultant werkzaam in de informatie- en managementstrategie en is Gerechtelijk Deskundige; maar daarnaast een ervaren imker en ‘dankzij’ de bijensterfte gespecialiseerd geraakt in de rol van bestrijdingsmiddelen. 

 

Lees ook:

Donateurs

Vrijwilligers
Partners
Sponsors

 

e bookDe Bijenstichting is toe aan een volgende stap: een volwaardig Bijen Educatiecentrum, waar boeren, burgers, bedrijven en overheid kennis kunnen halen, met demonstratieprojecten, met inspiratie en training voor lokale groepen, herintroducties van uitgestorven soorten, monitoringprogramma's, veel vrijwilligers en een proeftuin. Met de nadruk op wilde bijen en hommels omdat het publiek daar veel minder over weet dan over hun bekende soortgenoot, de honingbij.

Samen gaan we nu werken aan herstel en het Bijen Educatiecentrum gaat daarin een centrale rol spelen!

We zijn volop bezig met de voorbereidingen om te komen tot een opening in 2019.

 

Ons plan:

 • Inrichting van het voormalig regiokantoor van Gelders Landschap & Kasteelen te Vorden, die we huren van deze organisatie. Het gebouw omvat: een kantoor, opslagruimte voor webshop materialen, een ontvangstruimte en een cursusruimte.
 • Omvormen van een boomgaard van 6000m2 tot een demonstratietuin waar mensen kunnen zien welke planten gebruikt kunnen worden in hun tuin.

Activiteiten de we onder andere gaan ontplooien:

 • Opzetten van een online cursusprogramma waar mensen kunnen leren over het leven van de bijen en vooral wat ze kunnen doen om bijen te helpen. (Bij-vriendelijk tuinieren, nestelgelegenheid aanleggen) 
 • Geven van workshops op de locatie in Vorden. 
 • Open tuinen dagen waar mensen de tuin kunnen bezoeken om  geïnspireerd te raken. 
 • Diverse projecten m.b.t. herstel van hommel populatie etc.

Uiteraard blijven we vanuit deze locatie ons bezig houden met onze juridische procedures tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen die zo giftig zijn voor bijen.

En we blijven bijenlinten promoten!

Nieuwe website:

Tegelijk komt er een nieuwe website zodat we al deze nieuwe activiteiten ook een plek kunnen geven.

Financiering:

Om deze plannen te realiseren zijn we met diverse fondsen in gesprek.
Daarnaast willen we op andere manieren onze inkomsten vergroten om deze plannen mogelijk te maken. Denk hierbij aan: meer donateurs en giften, meer omzet in onze webshop, crowdfunding.
Om dit te bereiken hebben zijn we in gesprek met een marketingbureau die ons gratis wil helpen.
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Meld je dan aan voor onze algemene nieuwsbrief

Heb je ideeën om inkomsten te genereren of wil je helpen als vrijwilliger?, neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een gift kan altijd via storting op onze rekening: NL55TRIO0390473324 t.n.v. Bijenstichting, Vorden of via de donatiemodule van PIFWORLD.

 

 LogoBIjenstichtingmet

Doelstelling van de Bijenstichting

Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin.

 

Missie van de Bijenstichting

 • Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is.
 • Het volgen en beïnvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid.
 • Het stimuleren of ondersteunen van lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen.
 • Het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen.

 

Administratieve organisatie Bijenstichting

Het Bijenlint wordt georganiseerd door de Bijenstichting.

 • De Bijenstichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 37162596
 • Belastingdienst nr: 8221.56.106
 • De Bijenstichting heeft de ANBI status, donaties en giften zijn dus aftrekbaar bij de belastingen.
 • De Bijenstichting is aangesloten bij Stichting GeefGratis.
 • Wij zijn terug te vinden op:

Bankgegevens

 • Triodos bankrekeningnummer: NL55TRIO0390473324   t.n.v. Bijenstichting, Vorden
 • Voor buitenlandse betalingen:
 • IBAN: NL55TRIO0390473324
 • Papierform: NL55 TRIO 0390 4733 24
 • TRIONL2U
 • Bank: Triodos Bank N.V

 

Visie van de Bijenstichting

Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. In reactie op deze bedreigingen wil de Bijenstichting overheidsbeleid beïnvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau. Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting daarin nastreeft zijn: Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu.

Behalve het beïnvloeden van beleid is het zaak initiatieven van burgers en organisaties ter bescherming van bijen te stimuleren.

Een ander belangrijk doel is het publiek er van bewust te maken dat bijen een essentiële rol spelen in de voedselproductie en dat bijen een belangrijke indicator zijn van een gezond leefmilieu. Verder dient het publiek te worden geïnformeerd over de belangrijke bedreigingen die de (wilde) bij treffen.

De Bijenstichting onderscheidt zich van de imkerverenigingen door niet de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf.

De Bijenstichting kan bestaan dankzij:

 • Donateurs: Burgers die de Bijenstichting middels een donatie financieel ondersteunen. In ruil daarvoor ontvangen ze een digitaal Bijenbulletin (4x per jaar) en krijgen zij toegang tot een afgeschermd deel van de website. Hierop zal onder andere een forum en een digitaal archief te vinden zijn. Lees verder...
 • Adviseurs: Personen die beschikken over veel kennis op het gebied van de bij en het milieu. Zij kunnen de Bijenstichting adviseren en voorzien van actuele en specialistische informatie. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de informatieverstrekking aan het publiek door de Bijenstichting. Lees verder...
 • Vrijwilligers: Burgers die zich belangeloos inzetten voor de Bijenstichting. Zij onderschrijven de doelstellingen van de stichting. Zij ontvangen gratis een digitaal Bijenbulletin (4x per jaar) en krijgen toegang tot het afgeschermd deel van de website. Lees verder...
 • Partners: Organisaties waarmee wordt samengewerkt, omdat zij de doelstellingen van de Bijenstichting onderschrijven en aanvullend of gezamenlijk aan verwante doelstellingen werken. Lees verder...
 • Sponsors: Bedrijven en instellingen die de Bijenstichting financieel of 'in natura' steunen. Zij onderschrijven de doelstellingen van de Bijenstichting en kenmerken zich door een beleid dat kan worden omschreven als duurzaam en milieuvriendelijk. Lees verder...

De Bijenstichting is bezig met de voorbereiding voor een Bijen Educatiecentrum. Lees meer

 

logo-eisEuropean Invertebrate Survey – Nederland

EIS-Nederland bestudeert en beschermt insecten en andere ongewervelde dieren. Bij de stichting zijn circa 60 werkgroepen actief, ieder gericht op een specifieke diergroep, variërend van libellen en pissebedden tot loopkevers en bijen. Bureau EIS-Nederland heeft negen medewerkers en ondersteunt de werkgroepen in het verzamelen van gegevens en het publiceren van de resultaten. EIS werkt nauw samen met museum Naturalis in Leiden en is hier ook gehuisvest. Voorbeelden van samenwerkingsprojecten zijn de boekenserie Nederlandse Fauna, de tijdschriften Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen en de website Nederlands Soortenregister. In 2010 werd nog het boek De Nederlandse biodiversiteit als deel 10 in de serie Nederlandse Fauna uitgebracht. EIS is actief lid van Vereniging voor Onderzoek aan Flora en Fauna (VOFF) en Soortenbescherming Nederland en werkt nauw samen met partnerorganisaties als de Nederlandse Entomologische Vereniging, Stichting Anemoon, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.

De verzamelde verspreidingsgegevens en kennis over ecologie van ongewervelde dieren worden steeds meer ingezet ten behoeve van maatschappelijke partners. Zo participeert EIS in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en werden diverse rode lijsten en beschermingsplannen opgesteld. In de afgelopen jaren zijn opdrachten uitgevoerd voor natuurbeschermingsorganisaties, de landelijke overheid, provincies, gemeenten en adviesbureaus. Stichting EIS-Nederland is een non-profitorganisatie. Opbrengsten uit opdrachten worden volledig besteed aan het ondersteunen van faunistisch onderzoek, publicaties en natuurbescherming.

www.eis-nederland.nl

www.nederlandsesoorten.nl

De Bijenstichting is een goed doel en ANBI erkent en zijn geregistreerd op de ANBI website
De wet- en regelgeving vereist dat een groot aantal organisatorische en financiële gegevens op de website zijn gepubliceerd.
Op deze pagina vindt u al deze informatie.

Officiële naam: De Bijenstichting

Fiscaal nummer: 822156106

Contactgegevens: antwoordnummer 76702 1767 ZB Kolhorn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jaap Molenaar
Secretaris: Ed Hendrix
Penningmeester: Annemiek de Fijter
Het bestuur wordt bijgestaan voor de administratie/boekhouding door:
Maurice Schoutsen: administratie kantoor Remaedie: stelt onafhankelijk de jaarrekening op en controleert de boekhouding

Beleidsplan:
Klik hier voor het beleidsplan

Beloningsbeleid:
Alle betrokken personen inclusief de bestuursleden zijn onbezoldigd vrijwilligers. Dat wil zeggen er worden geen beloningen uitgekeerd. Alleen gemaakte kosten kunnen op basis van kassabonnen enz. worden gedeclareerd. Declaraties van bestuursleden worden altijd door twee andere bestuursleden gecontroleerd en getekend voor akkoord.

Actuele jaarverslagen en financiele rapportages zijn via de ANBI website in te zien.

Oudere jaarverslagen zijn per mail op te vragen.


IVN logo_beeldmerk_grootIVN is een unieke organisatie die mensen betrekt bij natuur, milieu en landschap. Voor IVN gaat het om kennis, passie en doen: hoofd, hart en handen. Met natuur- en milieueducatie (NME) willen we het belang van een duurzame, groene leefomgeving behartigen. Nu en in de toekomst. Dit doen we met educatie die raakt; die de onlosmakelijke relatie tussen mens en natuur benadrukt. Dat kunnen we dankzij de 19.000 leden van de vereniging, die zich via de 170 lokale IVN-afdelingen inzetten voor natuur- en milieueducatie verspreid over heel Nederland. Extra aandacht hebben we voor de relatie tussen kind en natuur, die versterkt wordt door natuur- en milieueducatie.

De vrijwilligers zijn het hart van IVN. Met hun activiteiten werken zij aan bewustwording over natuur, milieu en landschap en bereiken hiermee ongeveer twee miljoen Nederlanders per jaar. Dat gebeurt met natuurexcursies, cursussen, tentoonstellingen en opleidingen. De jongeren van IVN zijn actief in WoesteLand. Leuke lowbudget vakanties in de natuur, met natuurbeheeractiviteiten. (Kijk voor meer info op http://www.woesteland.nl/)

Vanuit de provincies en het landelijk kantoor in Amsterdam zijn ook beroepkrachten van IVN actief om op regionaal en provinciaal niveau te werken aan NME-arrangementen op het gebied van water, klimaat en energie, landschap en groen. Steun van donateurs en samenwerking met diverse partners zijn onmisbaar voor IVN.

Voor meer informatie over IVN: www.ivn.nl

 

 

 

De KNNV is een vereniging voor en vn natuurliefhebbers. KNNV-leden genieten van de natuur, maar willen er ook graag meer over weten. Daarom zijn ze veel buiten, houden lezingen en cursussen. Want wat is er leuker dan samen met anderen de natuur te ontdekken en je kennis te delen?
Met 50 actieve afdelingen over het hele land biedt de KNNV iedere natuurliebber wat wils. Vogels, paddenstoelen, wilde planten of libellen: de afdelingen hebben ieder verschillende werkgroepen en activiteiten. Ook zetten KNNV-leden zich graag in voor het invertariseren van gebieden in de buurt. Zo dragen zij bij aan de natuurbescherming in hun eigen omgeving.
Samen de natuur ontdekken en beleven, dat is de KNNV. En er is meer. Jaarlijks beiden we reizen aan naar bijzondere natuurgebieden in binnen- en buitenland: een ideale manier om met andere natuurliefhebbers op pad te gaan.
KNNV-leden krijgen 10% korting op de prachtige natuurboeken van de KNNV Uitgeverij. Ook ontvangen zij Natura, ons fraaie natuurmagazine. Natura is het blad van de veldbiologie, boordevol artikelen, nieuws en mooie foto's.
Kijk voor meer informatie op www.knnv.nl


NBV-logoDe Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) is in 2006 ontstaan door een fusie van een drietal afzonderlijke verenigingen die elk al meer dan 110 jaar bestonden.

De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn:

• de bevordering van de bijenteelt in Nederland, die van de stand van de honingbij in het bijzonder

• het leveren van een bijdrage aan een gezonde natuur.

• In de breedste zin behartiging van de belangen van haar leden.

• Het bieden van ondersteuning aan haar leden middels het maandelijkse vakblad BIJENhouden, studiebijeenkomsten en bijscholingscursussen.

• Het aanbieden van cursussen voor potentiële leden en beginnende imkers.

• Het aanbieden van een groot sortiment imker- en bijenartikelen aan imkers maar ook aan niet-imkers via de eigen (web-)winkel.

De vereniging telt ruim 6.600 leden, verdeeld over 220 plaatselijke verenigingen. Deze plaatselijke verenigingen zijn gegroepeerd tot 17 groepen die regionaal werken. Alle leden zijn dus lid van een plaatselijke of regionale vereniging.

De leden van de vereniging bestaan uit

• hobby imkers, bijenhouders met een beperkt aantal bijenvolken

• imkers die middels het houden van bijen hun steentje willen bijdrage aan een gezonde natuur

• beroeps imkers, bijenhouders met meer dan 150 bijenvolken

• imkers die zich richten op veredeling of rasverbetering

• imkers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek

• niet imkers, die de bijen een warm hart toedragen

De NBV werkt zoveel als mogelijk is samen met andere natuurorganisaties zoals de KNNV, het IVN, de Bijenstichting, de Vlinderstichting en vele andere organisaties.

Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Grintweg 273, 6704 AP WAGENINGEN.

Telefoon 0317 422422

e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.bijenhouders.nl

De Bijenstichting komt volgens haar statuten op voor de belangen van de honingbijen en wilde bijen in Nederland. Daarmee mag de Bijenstichting als belanghebbende bezwaar indienen bij toelating van bestrijdingsmiddelen.
Het orgaan dat in Nederland de toelating van bestrijdingsmiddelen regelt is het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (afgekort Ctgb) 


Eerste bezwaarprocedure
Kort na de oprichting van de Bijenstichting is het middel Merit Turf toegelaten op de Nederlandse markt. Dit middel wordt gebruikt tegen o.a. engerlingen op openbare grasvelden, sportvelden en golfbanen.
De Bijenstichting heeft bij het Ctgb officieel bezwaar ingediend tegen dit middel. Omdat het juridische procedures betreft was de Bijenstichting genoodzaakt juridische ondersteuning te zoeken. Advocate Lilian Smale helpt ons tegen een vriendenprijs inzake deze zeer ingewikkelde procedures.
In 2011 is een zitting geweest van de bezwaarcommissie van het Ctgb. Conclusie was dat de procedure juist was en het bezwaar van de Bijenstichting werd niet gehonoreerd. Het is bekend dat de commissie -jammer genoeg- meestal het Ctgb gelijk geeft.
De Bijenstichting heeft onmiddellijk hoger beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (rechtbank). Tot op heden is er nog geen behandeling geweest en onbekend is wanneer de zitting gaat plaatsvinden.


Tweede bezwaarprocedure
In 2011 heeft staatssecretaris Bleker onder druk van de Tweede Kamer het Ctgb een herbeoordeling gevraagd van 11 middelen die Imidacloprid bevatten. Na een kort literatuuronderzoek van het Ctgb met behulp van een rapport van Wageningen UR Bijen (zie ook Zembla), kwam de staatssecretaris tot de conclusie dat de middelen niet gevaarlijk zijn voor bijen mits ze op de juiste wijze worden gebruikt. Dit heeft alleen geleid tot een aanpassing van de gebruiksaanwijzing.
De Bijenstichting heeft onmiddellijk van de situatie gebruik gemaakt om opnieuw bezwaar aan te tekenen. In eerste instantie heeft de Bijenstichting bezwaar ingediend tegen het feit dat veel informatie geheim is. Zelfs de Bijenstichting krijgt geen inzage in de vele dossiers die ten grondslag liggen aan de toelating van middelen. Alleen de bestrijdingsmiddelenfabrikant en de medewerkers van het Ctgb hebben daartoe toegang. Daardoor kan een bezwaarmaker nooit controleren of alle informatie juist is.
Najaar 2012 is een eerste zitting geweest van de bezwaarcommissie van het Ctgb. De uitslag van deze zitting is op dit moment nog niet bekend. We verwachten dat de totale rechtsgang nog jaren kan duren. De vraag is of de bijen dat overleven, in de afgelopen jaren is er na elke winter een sterftepercentage van 20-30%, terwijl 8-10% normaal is.
Degenen die achtergrondinformatie willen hebben over de toelatingsprocedures en geïnteresseerd zijn in oudere nieuwsberichten over onze bezwaren, kunnen onderstaande artikelen lezen.

 

Naast adviseurs en vrijwilligers heeft de Bijenstichting en de deelnemende organisaties van het Bijenlint zijn er diverse partners en organisaties waarmee intensief wordt samengewerkt en die ons ondersteunen en/of adviseren.

 

BeeSupport

beesupportlogo

BeeSupport staat voor duurzame verbetering van het leven van boeren in ontwikkelingslanden. BeeSupport steunt daarom kleinschalige milieuvriendelijke bijenteeltprojecten. 
BeeSupport bestaat sinds 2004 en ondersteunt  bijenteeltprojecten in Zimbabwe, Kenia en Uganda.

De initiatiefnemers van BeeSupport maken zich zorgen over de bijensterfte. Om deze reden steunen zij de Bijenstichting. BeeSupport staat bijna elke zaterdag met een stand op de Noordermarkt in Amsterdam. Zij bezoeken diverse bijenmarkten in Nederland, waar zij ook aandacht vragen voor de bijensterfte.

Cruijdt-Hoeck Wilde bloemenzaden

cruydt hoeck logo 2617U tekst

 

 

 

Cruydt-Hoeck Wilde bloemenzaden is kweker en leverancier van inheemse wilde plantenzaden en bloemenweideadviseur.
Met onze inheemse zaden, mengsels, advies en ondersteuning helpen wij gemeenten, organisaties, (groen)bedrijven en particulieren te werken aan meer biodiversiteit voor een natuurrijke en gezonde leefomgeving voor plant, mens en dier.

 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

knnv logo 100 wit

Deze vereniging is voor mensen met affiniteit en interesse voor de natuur.  Zij willen de natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen. Daarom zijn de leden van de KNNV vaak buiten in het veld te vinden. De KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in Nederland. Binnen de vereniging is er de werkgroep insecten die de Bijenstichting met raad en daad ondersteunt.

 

Bionext

bionext

Is de Nederlandse ketenorganisatie voor duurzame biologische voeding en landbouw. Het logo van Bionext verbeeldt de groeikracht van biologisch en de invloed van eten: je kunt kiezen met je vork. Bionext heeft bijna 30.000 adoptanten en donateurs en draagt het CBF-Keurmerk.  Bionext is organisator van de Week van de Smaak en het ‘Lekker naar de Boer’-weekend, uitgever van diverse media, en bedenker van de acties Adopteer een Kip en Adopteer een Appelboom. In 2009 steunde deze organisatie de petitie Stop de Bijensterfte. Ook nu blijft de samenwerking. 

 

Pesticide Action Network Europe

PAN

Deze organisatie is een onderdeel van Pesticide Action Network International. Vanuit Brussel komt deze organisatie in actie tegen de misstanden rondom bestrijdingsmiddelen. Middels diverse publiekscampagnes willen ze de burgers bewust maken van de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor mens en milieu. Daarnaast doen ze veel aan lobbywerk bij het Europees parlement. Tesamen met de Bijenstichting voert PAN Europe actie tegen de de toelating van de neonicotinoïde insecticiden in Nederland.

 

 

Lees ook:

Donateurs

Adviseurs

Vrijwilligers

Sponsors

 

 

Naast donateurs en vrijwilligers zijn sponsors erg belangrijk voor de Bijenstichting. Dankzij hun steun zijn we in staat om diverse activiteiten uit te voeren.

Ook u kunt sponsor worden. Vul daarvoor ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Onze sponsors zijn:

 

BlueGear houdt zich bezig met internettechniek, webdesign en webmarketing. BlueGear bouwt websites op basis van het CMS-systeem Joomla. Het voordeel van dit systeem is dat de eigenaar zelf gemakkelijk artikelen kan toevoegen en wijzigen. Daarnaast zorgt dit bedrijf voor groene hosting. De webservers waar de websites op staan worden gehost op klimaatneutrale datacenters.

Voor de Bijenstichting heeft BlueGear gratis de website gebouwd. Daarnaast zorgt dit bedrijf ervoor dat onze website groen wordt gehost. Daardoor mag onze site het Cleanbits logo dragen. Voor ontwerp of hosting van uw site raden wij BlueGear aan vanwege de groene hosting, maar vooral vanwege de persoonlijke en snelle service die wij ervaren.

 

VitexNatura  verkoopt via het internet fytotherapie, voedingssupplementenlichaamsverzorging,  natuurvoeding en reformproducten. Met hun webwinkel wil VitexNatura de verkoop van gezonde natuurlijke producten stimuleren. Dit ter bevordering van de gezondheid en het milieu.

Vanaf de eerste dag van de actie ‘Stop de bijensterfte’ ondersteunt Gita Helfferich van VitexNatura ons door diverse  bijengerelateerde producten te verkopen. De winst van deze producten komt ten goede aan de Bijenstichting. Door het aankopen van bijenproducten via VitexNatura ondersteunt u de Bijenstichting. Een goede reden om de website eens te bezoeken.

Podivium www.podivium.nl

Grafisch- en illustratief Ontwerp

Grafisch ontwerper Christel Bouwmeester en illustratief vormgever Marijn van der Wateren vormen de kern van dit grafisch atelier waar elke centimeter van het kantoor is ingericht op het ontwikkelen en verzorgen van grafische, illustratieve en andere creatieve uitingen.

In het kader van het Jaar van de Bij maken zij een serie illustraties van bijen. Elke week publiceren zij op Twitter en Facebook, zolang de inspiratie strekt, een bijenkarakter. Daarnaast ondersteunen zij de Bijenstichting door de Bijenillustraties ter beschikking te stellen voor de ansichtkaarten, website en bulletin.

Remaedie Administratiekantoor

ReMaedie Administratiekantoor wordt gerund door Maurice Schoutsen, hij heeft sinds 1995 ervaring opgedaan in de accountancy, fiscaliteiten en administraties van verschillende bedrijven. Maurice is als vrijwilliger actief voor de Bijenstichting en verzorgt in zijn vrije tijd de boekhouding en jaarverslagen

 

Lees ook:


Donateurs
Adviseurs
Vrijwilligers
Partners

Een ingezonden brief in het NRC van mei 2009 is aanleiding geweest tot de petitie Stop de Bijensterfte. (link)
Deze petitie met meer dan 40.000 handtekeningen is eind 2009 aangeboden aan de vaste kamercommissie van Landbouw. Dat heeft niet tot een verbod geleid maar vele politieke partijen zijn zich daardoor wel bewuster geworden van het belang van bijen en de gevaren voor bijen.
In 2010 is de Bijenstichting opgericht om een duurzaam vervolg te geven aan de petitie.
Met enige regelmaat tracht de Bijenstichting invloed uit te oefenen op Tweede Kamerleden. Vaak leidt dit tot Kamervragen aan de verantwoordelijke staatssecretaris. Helaas heeft dat tot op heden niet tot het gewenste resultaat geleid.
Op de site: bijensterfte.nl vindt u veel wetenschappelijke informatie over de bijensterfte.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol voor de Bijenstichting.  Door hun inzet kunnen wij onze doelstellingen verwezenlijken.

We zijn blij met eenieder die als vrijwilliger voor de Bijenstichting aan de slag wil. We stellen geen eisen aan de hoeveelheid tijd die iemand wil besteden. Elke bijdrage is dus welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te helpen. Leidend is dat het gaat om activiteiten die binnen onze doelstellingen passen. De vrijwilliger moet deze activiteit leuk vinden en naar behoren kunnen uitvoeren. Als vrijwilliger ben je automatisch -gratis- donateur.

Het is belangrijk om aan te geven wat je als vrijwilliger wilt doen voor de Bijenstichting. Een aantal voorbeelden van vrijwilligerswerk:

 • Nieuwsspeurder:  hij/zij houdt de regionale kranten en bladen (via het internet) bij op informatie en/of nieuws over bijen en meldt ons als er een interessant artikel is gevonden. Daarnaast worden interessante activiteiten verzameld om deze op onze agenda te plaatsen.  De redactie van de Bijenstichting kan dit  plaatsen op de website of kan hierop reageren.
 • Verspreiden van flyers/posters: Het is goed als buiten het internet om mensen op de hoogte zijn van de Bijenstichting en haar activiteiten.
 • Schrijven van artikelen voor website/weblog of bijenbulletin (vereiste: tekstverwerkingsprogramma op de computer, beheersing Nederlandse taal)
 • Helpen bij incidentele acties
 • Bezoeken van imkerdagen en andere open dagen waarop het interessant is om de Bijenstichting te presenteren.

 

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen en daarin aan te geven welke rol je zou willen spelen.

Lees ook:

Donateurs

Adviseurs

Partners
Sponsors